applex.se


Kolla så får ni se att ni inte förstår alls

Jag är Jason är musikerns utspel och väl komponerade uttalande som hände häromdagen. Det uppstår lätt en infekterad debatt som har sin ursprung i uttalanden på internet. Inga människor har möjlighet att kunna kontrollera allt som sker eller vad som är sant men i mångt och mycket så är det mesta tveksamt – kolla här – så får ni se vad jag menar. Vad menar jag och vart skall jag kolla säger du och det är just det som är. Ingen vet eller förstår vad andra menar de när uttrycker sig mycket knapphändigt. Många budskap är verkligen kryptiska och alls inte menade att förstås.

Comments are closed.