applex.se


Kosmetisk behandling förutsätter koncensus

Att behandla personer som inte vet vad det handlar om är svårt. En kirurgisk eller kosmetisk behandling förutsätter att de finns en koncensus mellan utförare och mottagare, dvs den behandlade personen. Ett missförstånd är lätt uppkommit och får ofta stora konsekvenser för alla inblandade. Ett fel som Posten kan tycka är deras sak att avgöra är inte alls deras sak då de endast är ombud. Packar du en försändelse fel så får du också ta konsekvensen av detta handlande och bli motparten i en eventuell tingsrättsförhandling. En sådan gör de flesta allt för att undvika och även om det kan vara besvärligt så är alltid utkomsten av dylik förhandling svår att förutse. Att ha rätten på sin sida och få rätt i ett juridiskt utslag är två väldigt olika saker som alltid blandas ihop till en sörja i mitten.

Comments are closed.